28 lipca 2019 gościłyśmy w naszej rozmównicy niecodziennego gościa-brata Elia Cataldo- stygmatyka z Włoch. Brat Elia został zaproszony do Zabkowic Śląskich przez ks. dziekana Krzysztofa Herbuta, proboszcza parafii św. Anny, by podkreslić obchody odpustu w tej parafii. To dzięki życzliwości naszego ks. proboszcza doszło do skutku nasze spotkanie.

Brat Elia zaskoczył nas swoją radością, serdecznością i otwartością. Przecież ten człowiek doświadcza ogromego cierpienia !  A mimo to mówi, że jeździ po świecie, by rozpalać iskry Bożej miłości i radości. W czasie naszego spotkania  brat mówił nam o wzajemnej miłości, szacunku, życzliwości we wspólnocie. Mówił też, że we wspólnocie, w której żyje, to on jest tym, który najbardziej rozwesela wszystkich, lubi żartować ! Zachęcał też, by na modlitwie rozmawiać z Bogiem i Maryją jak z bliskimi osobami a prosząc o potrzebne dary, nawet te codzienne, być wręcz natarczywym. Gdy na koniec modliliśmy się wspólnie zwracało uwagę niesamowite skupienie brata Elia. Jakby widział Niewidzialnego…  Niech będzie Bóg uwielbiony za to spotkanie !

 

Menu