Formacja

KANDYDATURA

Pragnienie życia całkowicie dla Boga nosiłam w sobie długo, chciałam oddać Bogu wszystko, bardzo radykalnie, ale nie miałam odwagi nawiązać kontaktu z jakimś zakonem. Przez moją koleżankę trafiłam do Klarysek do Ząbkowic, ciągnęło mnie do tego kościoła, do JEZUSA w Najświętszym Sakramencie, zaczęłam przyjeżdżać na rekolekcje… i tak, nawet o tym  nie wiedząc, stałam się kandydatką…

ASPIRAT

Nadszedł czas na decyzję, co wcale nie było łatwe, choć pragnienie takiego życia odczuwałam od dawna. Poprosiłam o możliwość wstąpienia, by wreszcie przekonać się, czy to nie za „wysokie progi” dla mnie…

Aspirat to czas, by kandydatka poznała wspólnotę, program dnia, zaaklimatyzowała się w nowym miejscu, weszła w nasz styl życia.
Trwa zależnie od dojrzałości kandydatki od kilku tygodni do 3 miesięcy.

POSTULAT

Po miesiącu wspólnego życia z siostrami czułam się jak jedna z nich. Myślałam: chyba z Bożą pomocą dam radę tak żyć, tym bardziej, że Jezus w Najświętszym Sakramencie jest zawsze tak blisko, a przecież to wszystko dla NIEGO!

Postulat to etap gdy w obrębie konkretnej wspólnoty kandydatka poznaje bliżej życie klarysek od Wieczystej Adoracji, poznaje tez siebie w nowych realiach.
Trwa zwykle 1 rok.

NOWICJAT

Do nowicjatu frunęłam jak na skrzydłach. Bardzo pragnęłam tego „nowego życia” – habit, biały welonik, nowe imię… Jednak szybko dotarło do mnie, że Bóg bierze na serio moje pragnienie nowego życia z NIM i dlatego zaczął się proces oczyszczania – poznawanie prawdy o sobie i o Bogu.

Nowicjat to czas kładzenia fundamentu pod  budowę głębokiego życia wewnętrznego i życia zakonnego w konkretnej wspólnocie. To formacja duchowa i… ludzka – przez codzienne życie.
Nowicjat trwa 2 lata ( pierwszy to tzw. rok kanoniczny)

ŚLUBY CZASOWE

Pierwsze śluby… radosne i świeże jak pierwsza miłość… 

Tak, Jezu chcę oddać się Tobie!  Dziękuję, że choć jestem taka słaba i grzeszna, Ty jednak chcesz mnie właśnie taką…

 To czas, by osoba powołana mogła umocnić i ugruntować swoje przymierze z Chrystusem, zanim potwierdzi je definitywnie.
Śluby czasowe ponawiane są co roku przez 5 lat.

ŚLUBY WIECZYSTE

To już nie młodzieńcze uniesienia i naiwny zachwyt… Jezus chce dzielić się ze mną wszystkim, nie tylko radością i pokojem, ale i swoim cierpieniem… (w różnej formie). Coraz lepiej też poznaję swoją grzeszność i ograniczenia. Ale mimo to, Jezu, chcę, byś zawsze mógł na mnie liczyć, byś miał we mnie wierną Przyjaciółkę, Oblubienicę… Wspomagaj mnie nieustannie swoją łaską!

 Wieczysta profesja to wejście w trwałe przymierze z Bogiem.

FORMACJA STAŁA

dokonuje się we wspólnocie i przez wspólnotę, która nas wspiera i ubogaca w nowe wartości.
(z naszych konstytucji)

Menu