Dążenie do zażyłości z Bogiem wymaga ciszy, która by nas całkowicie obejmowała. KONSTYTUCJE Eucharystia i Liturgia Godzin stanowią centrum naszego życia, naszych codziennych modlitw, prac i odpoczynku KONSTYTUCJE Naszym podstawowym obowiązkiem jest kontemplacja rzeczy Bożych i głębokie zjednoczenie z Nim w modlitwie KONSTYTUCJE Jako mniszki kontemplacyjne w Kościele świętym, jesteśmy powołane do ciągłej wewnętrznej modlitwy. KONSTYTUCJE
Menu