Franciszkański Zakon Świeckich

Takie były początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy naszym klasztorze:

[z kroniki sióstr Klarysek z Ząbkowicach]

15 IX 1957 r. „Erekcja kongregacji III Zakonu przy naszym kościele. Dyrektor III zakonu O. Erazm, kapucyn z Wrocławia odprawił uroczystą sumę w asyście księży Pallotynów. Po sumie ogniste seraficzne kazanie do czcicieli św. Ojca Naszego Franciszka i uczczenie relikwii.”

 20 X 1957 r. „Obłóczyny 33 tercjarzy, niewiast i mężczyzn. Celebrował Ojciec Dyrektor. Wszystko odbyło się bardzo uroczyście. Chór nasz zakonny śpiewał jak na nasze obłóczyny. Matka Maria Józefa została mianowana przez Naszą Matkę (Marię Antoninę) za zgodą Ojca Dyrektora na Mistrzynię Tercjarzy. Z gorliwością i ogromną miłością, a także jako pedagog ze świata, z umiejętnością, przygotowała ich do obłóczyn przez 3 dniowe rekolekcje. Sama głosiła konferencje.
Nasza Matka pragnąc  podnieść uroczystość zaprosiła wszystkich na śniadanie. (…)
Tercjarze byli bardzo wzruszeni tym uroczystym przyjęciem w klasztorze i z biegiem czasu przywiązali się do zgromadzenia naszego pomagając w czym tylko mogli.”

Tak było 60 lat temu…

OBECNIE

wspólnota liczy 19 osób
przełożoną jest s. Ewa Bulanda
asystentem Ojciec Kunibert Kubosz, franciszkanin z Kłodzka.

Raz w miesiącu (w każdą drugą niedzielę) tercjarze wspólnie uczestniczą w Eucharystii o godz. 9.30, która jest sprawowana przez ojca asystenta w ich intencjach. Po Mszy Świętej w naszym klasztorze  wspólnota FZŚ ma spotkanie formacyjne, często połączone ze świętowaniem imienin lub innych okazji do wzajemnej pamięci i serdeczności.

W każdy piątek o g. 15.00 w miarę możliwości tercjarze gromadzą się na wspólnej modlitwie w naszej świątyni przed Najświętszym Sakramentem.

Tradycją są już także rekolekcje franciszkańskie w dniach 1-4 października w naszym kościele, często uczestniczą w nich także członkowie FZŚ ze wspólnoty w Kłodzku i Strzelinie.

Franciszkański Zakon Świeckich w Ząbkowicach zaprasza wszystkich, którym bliska jest osoba i duchowość św. Franciszka z Asyżu, którzy pragną żyć Ewangelią na co dzień pośród swoich obowiązków. Wspólnota braterska jest pomocą w drodze do świętości.

Więcej informacji o FZŚ na oficjalnej stronie ogólnopolskiej www.fzs.info.pl

Menu