Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii Powołanie do życia kontemplacyjnego jest bezcennym darem Ducha Świętego Bóg nasz Ojciec wybrał nas na oblubienice dla swojego Jednorodzonego Syna Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej wspólnoty i naszego życia jako adoratorek Nasze powołanie jest świadectwem o prymacie Boga

60 lat w służbie dziękczynienia

Wydarzenia
Niecodzienny jubileusz wypełnił radością naszą wspólnotę Zakonu Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. Diamentowy jubileusz profesji zakonnej obchodziła Siostra Maria Salwatora od Matki Bożej. W styczniu 1960 r. przekroczyła po raz…
Więcej

Srebrny jubileusz

Wydarzenia
25 lat temu 24 sierpnia składała swoje śluby Bogu s. Maria Agnieszka od Matki Bożej Anielskiej (od 13 lipca br. pełni ona w naszej wspólnocie posługę przełożonej). Nasza siostra miała…
Więcej

Ołtarz w nowej odsłonie

Wydarzenia
Nareszcie nastąpiła ta długo oczekiwana chwila- zakończenie remontu ołtarza głównego ! 16 października odbył się odbiór konserwatorski całości odnowionego ołtarza i zakończył się pomyślnie. Przypomnijmy, że remont trwał od 2015…
Więcej
Menu