Niecodzienny jubileusz wypełnił radością naszą wspólnotę Zakonu Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. Diamentowy jubileusz profesji zakonnej obchodziła Siostra Maria Salwatora od Matki Bożej. W styczniu 1960 r. przekroczyła po raz pierwszy próg klauzury klasztornej, by trzy lata później złożyć śluby wieczyste.

W niedzielę 20 sierpnia 2023  r.– Siostra Salwatora z wielką radością odnowiła swoje śluby w obecności wielu wiernych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Mendyk – ordynariusz Diecezji Świdnickiej. Wszystkich przybyłych powitał kapelan Sióstr Klarysek ks. Dariusz Przybyszewski SAC.

Na piękną i wzruszającą – także po ludzku – uroczystość przybyła rodzina Siostry Marii Salwatory oraz bardzo wielu wiernych z Ząbkowic Śląskich. W oczach wielu osób można było zauważyć łzy. Jak widać świadectwo pięknego życia i modlitewne poświęcenie siostry jubilatki, jest szczególnym darem. Jest też bez wątpienia znakiem dla wielu dziewcząt i kobiet, iż droga życia zakonnego stanowi powołanie do świętości. >> Gdy bowiem w sobie masz Boga samego znasz ludziom wszystkiego jego wszechmocności niesiesz godności. << – jak słychać było w XVII-wiecznej pieśni, jaka zabrzmiała dzisiaj w świątyni, gdzie trwa nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed tak obecnym wśród nas Jezusem, Siostra Maria Salwatora trwa na modlitwie już ponad 60 lat.

Na zakończenie liturgii mszalnej siostra Maria Salwatora złożyła bukiet kwiatów na ołtarzu adoracyjnym świątyni, jako wyraz swojej wdzięczności wobec Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Następnie, wraz z towarzyszącymi jej siostrami po przejściu przed drzwi klauzury, wróciła do swojej codziennej modlitewnej posługi.

Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem każdej Wspólnoty Klarysek od Wieczystej Adoracji  i naszego życia jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej poprzez naszą – dzień i noc trwającą – adorację przedłużamy uwielbienie i dziękczynienie, jakie Kościół w imieniu ludu Bożego składa Bogu w Najświętszej Ofierze.

Menu