Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii Powołanie do życia kontemplacyjnego jest bezcennym darem Ducha Świętego Bóg nasz Ojciec wybrał nas na oblubienice dla swojego Jednorodzonego Syna Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej wspólnoty i naszego życia jako adoratorek Nasze powołanie jest świadectwem o prymacie Boga

Renowacja predelli

Wydarzenia
4 Komentarze
Po kilku latach starań przednia część ołtarza – predella – została poddana renowacji przeprowadzonej dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Urząd Pełnomocnictwa Rządu Republiki Federalnej Niemiec d.s. Kultury i Mediów; pozyskanie…
Więcej
Menu